Simple Lazy Load 1 (Intersection Observer):

lazy load ảnh và video YouTube tải nặng kích cỡ ảnh tối ưu Lazyload video ảnh cá đẹp đo tốc độ trang xác định JavaScript của bên thứ ba làm chậm trang Code JavaScript JavaScript của bên thứ ba Total Blocking Time Tối ưu hóa JavaScript của bên thứ ba tăng tốc YouTube bằng preconnect cẩn thận với font tùy chỉnh giảm thời gian thực thi JavaScript First Input Delay - trì hoãn đám cưới với người yêu núi rừng trong sương tải thích ứng preconnect giúp tăng tốc website LARGEST CONTENTFUL PAINT - voi là loài lớn nhất trên cạn tốc độ website là gì TIME TO INTERACTIVE - bắt đầu tương tác FIRST CONTENTFUL PAINT - nụ hôn đầu đời các chỉ số hiệu suất, tốc độ tập trung vào người dùng preload giúp website tải nhanh hơn so sánh, cân đong đo đếm dự đoán prefetch