lazysizes demo LQIP fade box:

lazy load ảnh và video YouTube tải nặng kích cỡ ảnh tối ưu
Lazyload video
ảnh cá đẹp
đo tốc độ trang
xác định JavaScript của bên thứ ba làm chậm trang
Code JavaScript
JavaScript của bên thứ ba
Total Blocking Time
Tối ưu hóa JavaScript của bên thứ ba
tăng tốc YouTube bằng preconnect
cẩn thận với font tùy chỉnh
giảm thời gian thực thi JavaScript
First Input Delay - trì hoãn đám cưới với người yêu
núi rừng trong sương
tải thích ứng
preconnect giúp tăng tốc website
LARGEST CONTENTFUL PAINT - voi là loài lớn nhất trên cạn
tốc độ website là gì
TIME TO INTERACTIVE - bắt đầu tương tác
FIRST CONTENTFUL PAINT - nụ hôn đầu đời
các chỉ số hiệu suất, tốc độ tập trung vào người dùng
preload giúp website tải nhanh hơn
so sánh, cân đong đo đếm
dự đoán prefetch