@font-face demo:

Tải font và ảnh background như thông thường:

YouTube là một trang web chia sẻ video, là nơi ngời dùng có thể tải lên hoặc tải về máy tính hay điện thoại và chia sẻ các video clip. YouTube do 3 nhân viên cũ của PayPal tạo nên vào giữa tháng 2 năm 2005[6]. Dịch vụ đặt tại San Bruno, sử dụng công nghệ HTML 5 để hiển thị nhiều nội dung video khác nhau, bao gồm những đoạn phim, đoạn chương trình TV và video nhạc, cũng như nhng phim nghiệp dư như videoblogging và những đoạn video gốc chưa qua xử lý. Vo năm 2006, Google mua lại công ty này với giá 1,65 t đô la Mỹ, đặt YouTube trở thành công ty con.[7] Trang web hiện nay là trang chia sẻ video lớn nhất thế giới và được xếp hạng 2 trang phổ biến toàn cầu.

Trang web cho phép người dùng tải lên, xem, chia sẻ, thêm vào danh sách phát, báo co và nhận xét về video, ăng ký người dùng khác và sử dụng công nghệ WebM, H.264/MPEG-4 AVC và Adobe Flash Player để hiển thị nhiều video đa phương tiện do người dùng và doanh nghip tạo ra.[1] Nội dung có sẵn bao gồm video clip, đon chương trình truyền hình, video âm nhạc, phim tài liệu ngắn và tài liệu, bản ghi âm, đoạn giới thiệu phim và các nội dung khác như viết blog bằng video, video sáng tạo ngắn và video giáo dục.

Phần lớn nội dung trên YouTube được các cá nhân tải lên, nhưng các công ty truyền thông bao gồm CBS, BBC, Vevo và Hulu cung cấp một số tài liệu của họ qua YouTube như mt phần của chương trình đối tác với YouTube. Ngưi dùng không đăng ký vẫn có thể xem được hầu hết video ở trang, còn ngưi dùng đăng ký được phép tải lên số lượng video vô hạn. Một số video chỉ dành cho người dùng trên 18 tuổi (ví dụ video c chứa những nội dung nhy cảm hoặc có khả năng xúc phạm).

YouTube kiếm doanh thu quảng cáo từ Google AdSense, một chương trình nhắm mục tiêu quảng cáo theo nội dung và đối tượng ca trang web. YouTube sở hữu YouTube Premium (trước đây là YouTube Red), một dịch vụ thuê bao cung cấp quyn truy cập vào nội dung độc quyền được thực hin với những người dùng hiện có, và YouTube Music, một dịch vụ stream và nghe các bài hát của nghệ s trên trang web. Tính đến tháng 8 năm 2019, trang web ny được Alexa Internet, một công ty phân tích lưu lưng truy cập web, xếp hạng là trang web phổ biến th hai trên toàn cầu.

Trích từ trang wikipedia.org, bản ting Việt